امکان ویرایش اطلاعات در سرشماری اینترنتی  

در سامانه سرشماری اینترنتی امکان ویرایش اطلاعات فراهم شده است. همچنین بازیابی کدآماری برای خانوارهایی که کدآماری خود را گم کرده اند از طریق این سامانه امکانپذیر است.
خانوارهایی که هنگام مراجعه مامور سرشماری در منزل حضور نداشته باشند، خانوار غایب نامیده می شوند. این خانوارها نیز  می توانند با مراجعه به سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند.
 از لینک زیر می توانید واراد سامانه شوید.

ادامه مطلب  

سایت سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95 | راهنمای تکمیل | جایزه  

سایت سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95، سرشماری نفوس و مسکن 95، ثبت‌نام مامور سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95، سامانه ثبت نام سرشماری نفوس و مسکن سال 95، سایت ثبت نام سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95، سایت سرشماری 95 | آموزش تصویری ثبت نام سرشماری اینترنتی، سرشماری نفوس و مسکن 95، سایت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95، سایت سرشماری

سایت سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95 | راهنمای تکمیل | جایزه
--------------------------------------------
برای ورود به سایت سرشماری اینجا کلی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1